Yang terbaru di PPSSNH


Edit

Wafat: Dr. KH. Akhmad Muzakki, MA

Keluarga Besar PPSS Nurul Huda Mergosono Malang turut berduka cita atas berpulangnya

Dr. KH. Akhmad Muzakki, MA
Kepala Madrasah Diniyah Nurul Huda Mergosono
Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2021)

Ahad, 2 April 2022/12 Ramadlan 1444 H

Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT.
Amin