Bahtsul Masail Diniyah


Edit

Zakat Petani Tebu dan Cengkeh

Permasalahan

Apakah wajib zakat bagi penanam tanaman yang bukan tanaman zakawi (seperti yang sudah di-nash) dengan tujuan diperdagangkan, seperti tanaman tebu, cengkeh dan sesamanya?

Jawaban

Menanam tanaman yang bukan tanaman zakawi dengan niat diperdagangkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tijaroh, maka wajib zakat seperti zakat barang dagangan.

Dasar Pengambilan Dalil

Busyrol Karim, II: 50

وروى أبو دود بإخراج الصدقة مما يعد للبيع

Imam Abu Dawud meriwayatkan, agar disuruh mengeluarkan sedekah (zakat) terhadap segala sesuatu yang diperuntuhkan dijual.

Al-Hawasi al-madaniyah, II: 95

وقد قررنا أن مالازكاة فى عينه تجب فيه زكاة التجارة من الجذوع والتين والأرض إذ ليس فى هذه المذكورات زكاة عين، ومالازكاة فى عينه تجب فيه التجارة.

Dan telah kami tetapkan, sesungguhnya sesuatu yang tidak termasuk mal zakawi (harta benda yang harus di zakati menurut ainnya) wajib baginya zakat tijaroh (perdagangan). Seperti kayu, buah tin, tanah, karena jenis-jenisnya tidak termasuk di zakati secara ain (kondisi barang) dan segala yang tidak dizakati secara ain. Harus dizakati dengan zakat tijaroh, (perdagangan / 2,5 % ).Dikelola oleh Nun Media