Bahtsul Masail Diniyah


Edit

Kafaah (sederajat) dalam perkawinan

Perempuan yang belum pernah sakit gila tetap sederajat dengan lelaki yang pernah gila.

Dasar Hukum

I’anatut Thalibin III/331

ثم أن العبرة في هذه الخصال بحال العقد فلا يؤثر طروها بعده ما عدا الرق فإن طروه يبطل النكاح ولا وجودها مع زوالها قبله.Dikelola oleh Nun Media