Bahtsul Masail Diniyah


Edit

Mahar membaca Qur'an sampai hatam

Ada seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita dengan mahar yang ditempokan berupa mambaca Al Quran sampai hatam. Mahar yang seperti ini sah apabila manfaatnya kembali kepada si isteri sebagaimana tatkala membaca berada di hadapan si isteri atau membacanya dengan niat untuk si isteri dan tidak sah apabila manfaatnya tidak kembali pada si isteri.

Dasar Hukum

Bughyatul Mustarsyidin, halaman 213

والذي يظهر في ضابط م يصح صداقا أن يقال كل ما قبل بعوض وكان معلوما ولم يكن بضعا صح صداقا وما لا فلا.