PPSSNH Nurul Huda


Edit

Taushiyah: Antara Ikhtiar, Doa, dan Khusnul Khatimah

Imam Al Ghozali telah dimimpikan dalam tidur lalu dikatakan kepadanya:

"Apakah yang diperlakukan oleh Allah swt. kepadamu?"

Beliau berkata:

"Aku telah dihadapkan kehadapan Allah swt. seraya Allah swt. berfirman kepadaku: "Sebab apa engkau dihadapkan kepada-Ku?" Maka aku mulai menyebutkan amal-amalku.

Kemudian Allah swt. berfirman:

"Aku tidak menerima amal-amal tersebut. Sesungguhnya yang Aku terima dari kamu hanyalah pada suatu hari ada sekor lalat yang hinggap pada tinta penamu untuk meminum tinta tersebut, sedangkan engkau lagi menulis, lalu engkau berhenti menulis karena sayangmu pada lalat tersebut sehingga lalat tersebut dapat mengambil bagiannya".

Allah swt. berfirman:

"Wahai para malaikat, bawalah hamba-Ku Al Ghozali ini ke dalam sorga!".

SelengkapnyaDikelola oleh Nun Media