Rubrik Tanya Jawab


Edit

Zakat Fitrah Keluar Kampung

Pertanyaan

  1. Apakah zakat fitrah harus dibayarkan di tempat/desa kita tinggal saja atau bolehkah membayar zakat fitrah di luar kampung sendiri?
  2. Kalau bayar fitrah apakah boleh beras ukuran 5 kg untuk 1 orang.

Jawaban

  1. Zakat fitrah boleh dibayarkan keluar desa tempat tinggal bila membayarnya sebelum malam hari raya dengan cara ta'jilul zakatil fitri. Akan tetapi bila sudah malam hari raya maka tidak boleh dibawa keluar dari desanya/kampung sendiri.
  2. Membayar zakat fitrah dengan melebihi batas yang sudah ditentukan itu lebih baik dan afdlol daripada yang sesuai dengan ketentuan yang wajib.