Artikel Keislaman


Betulkah pintu ijtihad pintu sudah tertutup?

Betulkah pintu ijtihad pintu sudah tertutup?

Permasalahannya bukan sudah tertutup atau belum tertutup akan tetapi memandang telah lama (beratus-ratus tahun) pintu tidak pernah dimasuki orang.